Bli en del av Försvarshögskolan

Som anställd på Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi erbjuder goda förmåner till dig som medarbetare. Se ett axplock nedan. Vill du läsa mer om vad det innebär att jobba hos oss kan du även gå in här.

Friskvård

Som anställd hos oss har du rätt till en friskvårdstimme i veckan och när arbetet tillåter möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid. Vi har en välutvecklad friskvårdsverksamhet och erbjuder gruppträning och möjlighet att träna i gym men även andra aktiviteter inom träning och hälsa. För de som trivs bäst med motion utomhus finns grönområden utanför dörren.

Vi erbjuder våra anställda ersättning för läkemedel och läkarbesök i enlighet med det statliga kollektivavtalet. Du har vid behov även möjlighet till samtalsstöd via vår företagshälsovård.

Arbetstider

Vi tror på balans mellan arbetsliv och privatliv och tillämpar flextid.

Semester

I enlighet med det statliga kollektivavtalet har du som anställd rätt till 28–35 semesterdagar per år beroende på din ålder.

Föräldraersättning

Vi vill underlätta ett aktivt föräldraskap. Därför bidrar vi med cirka 10 % av din lön utöver den föräldrapenning du får genom Försäkringskassan.

Tjänstepension

Försvarshögskolan betalar tjänstepension för samtliga anställda i enlighet med det statliga pensionsavtalet.

Instruktioner

FHS anställningsordning  Mall för ansökan till lärartjänster

Riktlinjer för antagning av oavlönad docent 

Sök lediga jobb

Forskningsassistent i statsvetenskap med fokus på klimat, kris och säkerhet sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-10-15


Försvarshögskolan söker tentamensvakter

Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-10-05


Säkerhetschef tillika Säkerhetsskyddschef till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-10-03


Universitetsadjunkt i krigsvetenskap till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-29


Doktorand i operativ juridik och folkrätt på Försvarshögskolan med inriktning mot frågor om efterlevnad av krigets lagar

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-10-02
Under tillsättning

Adjungerad professor

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-11


Ansökan till docent i försvarssystem - Kent Andersson

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-08


Handläggare till rektor till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-03


En eller flera universitetslektor/er i krigsvetenskap

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-15


Adjungerad professor i försvarssystem med inriktning mot innovationsmanagement

Anställningsnämnden, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-27Doktorand i försvarssystem med särskilt fokus på förmågeutveckling och försvarsinnovation till Försvarshögskolan

Institutionen för försvarssystem, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-31


Ansökan om befordran till lektor i krigsvetenskap enligt undantagsrutin - Karl Weigelt

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-07-19


Avdelningschef, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria (IKVM).

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Luftavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-26


Lektor i krigsvetenskap med inriktning cyberkrig

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-15


Doktorander i krigsvetenskap

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-31


Doktorander i krigsvetenskap med inriktning cyberkrig

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-31


Universitetslektor i krigsvetenskap med inriktning spelbaserat lärande

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-31


En eller flera universitetslektor/er i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik sökes till Försvarshögskolan

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-15


Doktorand (officer) i ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-31


Doktorander i Ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-31


Ansökan om befordran till lektor i Krigsvetenskap- Charlotta F-P

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Marinavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-09-12


Doktorand i historia, inriktning militärhistoria

Militärhistoriska avdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-22


Ansökan om befordran till lektor i Militärhistoria - Martin Neuding Skoog

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-07-10


Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på underrättelseanalys

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-07


Doktorander i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-07


Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet med särskilt fokus på klimat

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-08-07


Militär lärare

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-05-02


Universitetslektor i ledarskap och ledning

Anställningsnämnden, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-07-05


Ansökan om docentur i militärhistoria - Sofia Gustafsson

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-05-19


Ansökan om antagning till oavlönad docent i militärhistoria - Kathrin Zickermann

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-30


Ansökan om docentur i militärhistoria - Maria Gussarsson

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Avdelningen för militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-01


Universitetslektor i historia, särskilt militärhistoria

Anställningsnämnden, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-01-31


Tillsatta

Forskningsassistent i ledarskap och ledning till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Karlstad
Sista ansökningsdatum 2023-08-14


Vicerektor för utbildning och den militära professionens utveckling till Försvarshögskolan

Försvarshögskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-07-18


Bibliotekarie till Försvarshögskolan

Högskoleförvaltningen, Anna Lindh-biblioteket, Sektionen för vetenskaplig informationsförsörjning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-07-06


Forskningsassistent till Försvarshögskolan

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Operativa avdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-30


Avdelningschef till Försvarshögskolan

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-05-22


Ansökan om befordran till lektor i ledarskap och ledning - Johan Österberg

Institutionen för ledarskap och ledning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-06-20


Ansökan om docentur i krigsvetenskap - Kristin Ljungkvist

Anställningsnämnden, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-04-01


Universitetslektorer i statsvetenskap med inriktning mot krishantering

Institutionen för statsvetenskap och juridik, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2023-01-14


Biträdande lektor i krigsvetenskap

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2022-12-13


Doktorand i ledarskap och ledning

Institutionen för ledarskap och ledning, Karlstad
Sista ansökningsdatum 2022-09-14