Institutionen för ledarskap och ledning

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.

Anställningen är placerad vid Institutionen för ledarskap och ledning (ILL). Vid institutionen arbetar ca 50 lärare och forskare, såväl civila som militära, vid avdelningarna i Stockholm och Karlstad. Utbildning bedrivs i Stockholm på grund- och avancerad nivå huvudsakligen på svenska. Ämnet har egen forskarutbildning med start hösten 2024. Redan nu finns doktorander vid institutionen som är antagna vid andra lärosäten.

Beskrivning

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har haft katastrofala konsekvenser, både för befolkningen och för samhället i stort. Samtidigt som den ukrainska befolkningen har varit svårt drabbade, har den samtidigt bidragit med fundamentala bidrag till det ukrainska samhällets motståndskraft. Det civila samhället och den civila befolkningen i Ukraina spelar en nyckelroll i att bibehålla motståndskraft och uthållighet för det ukrainska försvaret. Det här projektet syftar till att utveckla vetenskapligt grundad kunskap och empiriska lärdomar om hur civilsamhället kan bidra till att förstärka motståndskraft i krig. Frågor av intresse för projektet är bland annat: Vilka är drivkrafterna som påverkar engagemang för och deltagande i civilsamhällets motståndskraft och vilka roller kan frivilligorganisationer/framväxande organisationer spela? Övergripande teman inkluderar ledarskap, samarbete, organisationer och modeller för organisationsstrukturer.

Om det här låter intressant för dig och du har en doktorsexamen inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap med relevans för det föreslagna ämnet, så är du varmt välkommen att söka till den här tjänsten som postdoktor vid Institutionen för Ledarskap och Ledning vid Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm.

Ledarskap och ledning är ett mångvetenskapligt ämne med rötter inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Vi blandar kunskap och forskningstraditioner från psykologi, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Vi studerar individer och grupper, organisationer, funktioner och hur dessa komponenter interagerar. En gemensam avgränsning för forskningen är vår forskningskontext; försvar, krishantering och säkerhet.

Kvalifikationer

Doktorsexamen inom statsvetenskap, sociologi, antropologi eller ett annat ämne som bedöms relevant. Examen ska vara erhållen senast vid tillfället för anställningsbeslutet. Eftersom forskningen utförs i en internationell kontext med vetenskapliga artiklar på engelska, så är förmågan att kommunicera på engelska (tal och skrift) på en hög nivå ett nödvändigt krav. En central del av forskningsarbetet kommer vara att dra lärdomar från kriget i Ukraina, det är därför nödvändigt med förmåga att läsa och kommunicera på ukrainska.

Erfarenhet att utföra fältstudier inom statsvetenskap, sociologi, governance, ledarskap, internationella relationer, katastrofvetenskap, och andra relaterade ämnen är en stark merit, liksom undervisningserfarenhet. Befattningen är placerad vid institutionen för Ledarskap och ledning och den sökande förväntas delta i och bidra till gemensamma aktiviteter, som forskningsseminarium och undervisning. 

Anställningen

Postdoktorsanställningen är en tvåårig heltidstjänst baserad i Stockholm. Minst 80% av den anställdas tid kommer att ägnas åt forskningsprojektet. 20%  kan bli allokerat till undervisning eller andra arbetsuppgifter vid institutionen. Anställningen kan förlängas med maximalt ett år.

Kandidater som har erhållit sin doktorsexamen senast tre år före ansökningstidens slutdatum tas i första hand i övervägande för tjänsten. I särskilda fall kan examen vara äldre än tre år och då är giltiga skäl sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom facklig verksamhet, osv. 

För att fullfölja postdoktorsavtalet är villkoret att den anställde inte redan varit anställd som postdoktor enligt det här avtalet i mer än ett år inom samma eller liknande ämne vid samma arbetsgivare.

En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll hos Säkerhetspolisen och i vissa fall säkerhetsintervju.

Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndigheten och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.

Vi välkomnar både svenska och internationella sökande.

Lön och förmåner

Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan FHS/Förmåner/anställd 

Ansökan

Vänligen skicka in din ansökan via FHS rekryteringssystem

Ansökan ska innehålla följande:

  • Forskningsplan med introduktion, problemställning och forskningsfrågor, en litteraturöversikt, vetenskapliga metoder, dina förväntade resultat och en tidsplan (max. 5 sidor)
  • Doktorsavhandling
  • Ett kort personligt brev
  • En kort beskrivning av pedagogisk kompetens och undervisningserfarenhet
  • CV
  • Kontaktinformation till två referenser

Forskningsplanen kommer att bedömas på (a) den sökandes empiriska och teoretiska förtrogenhet med projektets forskningsområde, (b) den sökandes val av och reflektion över lämpliga metoder, (c) projektets relevans för och bidrag till området och (d) genomförbarhet inom anställningstiden.

Ansökan görs via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med diarienummer HF/HR 78/2024.

Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Kontaktinformation

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

  • Pär Daléus, Prefekt vid Institutionen för Ledarskap och ledning, par.daleus@fhs.se
  • Stefan Borén, Avdelningschef Stockholm, Institutionen för Ledarskap och ledning, stefan.boren@fhs.se
  • Sara Borgvall, HR-partner, sara.borgvall@fhs.se

Alla kan nås via FHS växel: 08-553 425 00.

Fackliga representanter

För att komma i kontakt med fackliga representanter, skicka gärna ett mail till saco@fhs.se, OFR/O@fhs.se and OFR/S@fhs.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2024.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 78/2024
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-05-02

Tillbaka till lediga jobb