Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Taktiska avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningen är uppdelad i fyra sektioner som motsvarar de tre militära arenorna: marksektionen, marinsektionen och luftsektionen samt spelsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen. Vid avdelningen finns även en stab.

Befattningen är placerad vid marksektionen vid Taktikavdelningen på den Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Krigsvetenskap utgör huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas. Den militärvetenskapliga institutionen ansvarar för merparten av utbildningen på de militära programmen. Vår forskning är inriktad både mot den nationella och internationella ämnesdebatten och vi driver civil och militär utbildning på grund och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser undervisning och till del forskning inom ämnet krigsvetenskap med fokus på taktik och operationer (med armé- och marinstridskrafter). Anställningen innefattar kursansvar, arbete med examination samt administrativa uppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning inom området krigsvetenskap. Pedagogisk skicklighet ska ha visats i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.

Behörig att anställas som adjunkt är den som avlagt masterexamen eller lägst magisterexamen inom ett område som är relevant för krigsvetenskap. Meriterande är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom planering och genomförande av utbildning vid högskola.
  • Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnesområden som berör krig, krigföring och konflikt (krigsvetenskap, säkerhetspolitik, krishantering, militärhistoria, internationella relationer, sociologi, socialantropologi eller motsvarande) och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är meriterande med officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn. Det är även meriterande med erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt erfarenhet av arbete med att ansöka om forskningsanslag.

I första hand eftersöks sökande som har bedömts lektorskompetenta vid annat lärosäte genom sakkunniggranskning.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen avser vikariat på heltid ca. 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla en meritförteckning (inklusive publikationslista), examensbevis, en redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen. Vi ser gärna att du beskriver i text hur du tror att du kan bidra till vår framtida utveckling när det gäller utbildning och forskning inom krigföring och samtida militär taktik.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 149/2019.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Chef Marksektionen, överstelöjtnant Daniel Rydberg, daniel.rydberg@fhs.se
  • Chef Taktiska avdelningen, överstelöjtnant Stefan Wilson, stefan.wilson@fhs.se
  • HR-specialist, Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2020!Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 149/2019
Publicerat 2019-11-25
Sista ansökningsdag 2020-01-10

Tillbaka till lediga jobb